Soundforce Scandinavia AB

Soundforce Scandinavia AB producerar tekniska lösningar till alla former av upplevelseindustri.

I över 20 år har vi sysslat med teknik till konsert, mässa, konferens och event. På senare tid har verksamheten främst utvecklats mot turné och permanenta shower. I takt med den utvecklingen har teknikområdena breddats till att innefatta omfattande video, LED och Nightliner.


Soundforce tillhandahåller en teknisk helhet som inkluderar ljud, ljus, video, scen och transporter.

Vi medverkar i hela projektets alla faser. Idé, Planering, Design, Förproduktion, Genomförande och uppföljning.


Vårt huvudkontor och lager ligger geografiskt välplacerat i Linköping men verksamheten bedrivs i hela landet. I dag har en stor del av våra uppdrag en internationell karaktär.

013 - 123 456


Facebook

Showcase